“Sonsuz Dikkat Dağınıklığı” dijital içerik geliştiriciler, teknoloji şirketleri, sosyal medya ağları tarafından sarmalanmış dünyamızda belki de en değerli kaynaklarımızdan birisi olan “dikkat”i nasıl koruyabileceğimize odaklanıyor. Bu post da dahil olmak üzere tüm bileşenler dikkatinizi sizden alıp, kendi üzerine çekmeye çalışırken, odaklanmak ve dijital içerik tüketimi hakkında düşünmek için temel bir çerçeve sunuyor. Dominic Pettman, sosyallik ihtiyacımızın algoritmaların da katkısıyla nasıl senkronizasyon ihtiyacına dönüştürüldüğünü ve bu durumun her yaştan insan için nasıl bir çeşit manik dikkat hali aldığını irdeliyor.

Yakın şekilde sosyal medyayla ilgilenen, dijital teknolojiyle iç içe yaşayan herkese bir “es” vermesi için gereken soluğu sağlaması umuduyla tavsiye ederiz.