Daha önceki blog yazımızda ADDIE modeliyle ilgili genel bilgiler vermiştik. Şimdi de ADDIE’nin avantajları ve dezavantajlarından bahsedelim:

Avantajları:

  • ADDIE ortaya çıkışından bu yana yaygın olarak kullanılan ve kabul edilen bir eğitim tasarımı modelidir. Dijital eğitimde de özellikle geniş konuları kapsayan eğitimler için kapsamlı bir planlama sunması açısından sıkça kullanılmaktadır.
  • ADDIE modeli üzerinden akademik olarak pek çok çalışma yapılmış bir modeldir. Bu çerçevede de etkin bir öğrenme modeli olduğu konusunda pek çok kanıt bulunmaktadır.
  • ADDIE’yi aşmayı veya eleştirmeyi amaçlayan modeller bile bir negatif referans olarak bu modele başvurmak durumunda kalmaktadırlar. Bu çerçevede ADDIE’nin pek çok öğrenme modeline temel teşkil ettiği düşünülebilir.
  • ADDIE iyi yapılandırılmış bir model olması nedeniyle ölçümleme nedeniyle efektif bir modeldir. Benzer şekilde maliyet hesaplama ve üretim planlaması açısından da avantajlar sağlamaktadır.

Dezavantajları:

  • ADDIE doğrusal bir model olması nedeniyle sıkı şekilde izlenmesi gereken adımlardan oluşmaktadır. Geniş konuların, müfredatın oluşturulması için iyi bir yöntem olsa da özellikle dijital eğitim taleplerinde ortaya çıkan hızlı içerik geliştirme süreçlerine uyarlanması zordur.
  • Benzer şekilde dijital eğitimde sıkça karşılaştığımız konu güncelleme gibi süreçleri karşılamaktan uzak görece hantal bir yapısı bulunmaktadır.
  • Zaman alıcı ve maliyetli bir modeldir. Aciliyetle devreye alınması gereken çalışmalara uygunluğu sorgulanmaktadır.
  • Öngörülmeyen değişiklikler ve revizyonlara kapalı bir modeldir. Bu çerçevede aşırı yapılandırılmış eğitimler hazırlamak ve kolay kolay değişmeyecek çerçeveler sunmak için elverişlidir. VUCA olarak kısaltılarak kavramlaştırılan değişkenlik(Volatility), belirsizlik(Uncertainity), karmaşıklık (Complexity), muğlaklık(ambiguity) dönemlerinde iş ortamlarının gerektirdiği çevikliğe ve esnekliğe sahip olmaması nedeniyle eleştirilmektedir.

Geçen yıllar boyunca ADDIE modası geçmiş olarak tanımlanarak pek çok yeni araştırmacı ve model tarafından eleştirilmiştir. Yine de geniş kapsamlı müfredat tarzı tasarımlar gerçekleştirmek için hala kullanılmakta ve zamana direnmektedir. ADDIE’yi daha dinamik hale getirmek için “Evaluation” yani değerlendirme adımı son adımdan öte sürekli başvurulan bir orta adım olarak konumlandırılmış, bu revizyon modeli daha esnek hale getirmiştir.

Ne olursa olsun, ADDIE’nin bir negatif referans noktası olarak da etkinliği günümüzde de devam etmektedir. Başka eğitim tasarımı örneklerine geçmeden önce ADDIE’den bahsetmemizin nedeninin tam da bu husus olduğunu tekrar altını çizerek bir sonraki modelde görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz…