20 Ekim 2021’de Tegep Zirvesinde “Hibrit Dünyada Daha Etkili Bir Oyunlaştırma” oturumunda Deniz Yürür ile Demet Budak Soydan’ın gerçekleştirmiş olduğu sunumu paylaşmak isteriz.

Bildiğiniz üzere oyunlaştırma son yıllarda eğitim, ürün geliştirme ve markalaşma faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek ve sorunları çözmek için kullanılan bir uygulama haline geldi.

Bu sunumda pandemi sonrasındaki hibrit çalışma ortamında başarılı oyunlaştırma modelleri kurmak için, hem teknik hem de iş perspektiflerini şekillendiren temel unsurlardan bahsedip ve bu unsurların oyunlaştırma uygulamalarını nasıl etkilediğini aktardık. Başarılı uygulamalara ilişkin örnek olay incelemelerini detaylandırarak oyunlaştırma ile ilgili çeşitli ipuçları verdik.